Tập 1: Quảng Cáo Truyền Miệng

Tập 2: Hiệu Ứng Đám Đông

Tập 3: Nghệ Thuật Gom Data

Tập 4: Món Kéo

Tập 5: Nhân Sự Phù Hợp

Tập 6: Nghệ Thuật Thiết Kế Menu

Tập 7: Tích Lũy Kinh Nghiệm

Tập 8: Trả Lương

Tập 9: Xử Lý Vấn Đề

Tập 10: Yếu Tố Tâm Linh

Tập 11: Nắm Bắt Đúng Thời Điểm

Tập 11: Nắm Bắt Đúng Thời Điểm

Tập 13: Nghiên Cứu Thị Trường

Tập 14: Yếu Tố Khác Biệt

Tập 15: Chiến Lược Kinh Doanh

Tập 16: Yếu Tố “Cốt Tử” Kinh Doanh

Tập 17: Đào Tạo Giải Cứu Quán

Tập 18: Bí Quyết Chinh Phục Khách Hàng

Tập 19: Triển Khai Marketing Trước Của Quán

Tập 20: Học Hỏi Bí Kíp Kinh Doanh